İdrar Yolu Enfeksiyonu (İYE)

İdrar Yolu Enfeksiyonu (İYE)

Normal şartlarda üriner (boşaltım) sisteminde mikroorganizma bulunmamaktadır. Bağırsak bakterileri (enterik bakteriler), üretraya (idrarın atıldığı kanala) temas etmeleri halinde buraya tutunup çoğalarak enfeksiyona sebep olur. Bu bölgeden ilerleyerek mesaneye gelir ve mesane iltihabına (sistit) neden olurlar. Enfeksiyon tedavi edilmemesi durumunda üriner sisteme yayılarak daha ciddi problemelere yol açabilir.

İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Bunun temel sebebi kadınlarda üretranın erkeklere oranla daha kısa olmasıdır. Genital temizliğin doğru yapılmaması, genital florayı bozacak hijyen ürünlerin kullanılması riski arttırırken, cinsel olarak aktif ve menapoz döneminde olan kadınlarda da İYE görülme olasılığı fazladır. Genç ve cinsel yönden aktif kadınları da sık etkilemektedir.

İdrar yolu enfeksiyonuna genellikle E. Coli olarak bilinen bakteri ve türleri neden olur. Bu bakterilerde özel bazı uzantılar bulunur. Bu uzantılar sayesinde bakteriler ilgili yere tutunabilmektedir. Yapışma/tutunma ise enfeksiyon oluşumunun ilk basamağını oluşturur.

İYE'nin başlıca belirtileri;

  • İdrar yaparken yanma ve ağrı (Dizüri),
  • Artan idrar sıklığı,
  • Bulanık idrar ve
  • Bazen idrarda kan (hematüri) gözükebilir bulunur.

 

İYE belirtileri, kişinin yaşam kalitesi üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Tekrarlayan İYE tedavisi için antibiyotikler bu enfeksiyonları kontrol etmek için sıklıkla tercih edilse bile genellikle neden olan bakteri tespit edilmeden antibiyotiklerin reçete edilmesi ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı, bakterilerde gelişen antibiyotik direncine önemli derece katkıda bulunur.