Prostat sağlığı ve Prostat Büyümesi

Prostat Sağlığı ve Bening Prostat Hiperplazisi (BPH)

Prostat alt idrar yollarında, mesanenin alt kısmında, üretranın (mesane çıkışında bulunan idrar kanalı) etrafına yerleşmiş bir bezdir. Yalnızca erkeklerde bulunur. Meninin üçte birinde bulunan bir sıvı salgılar. Sağlıklı bir prostat, yaklaşık olarak iri bir ceviz büyüklüğündedir ve hacmi 15-25 ml’dir. Erkekler yaşlandıkça prostat da yavaş bir şekilde büyür.

Prostat hastalıkları genellikle ilerleyen yaşlarda erkeklerde oluşan hormonal değişikliklerle ortaya çıkar. 50 yaş üstündeki erkeklerde alt idrar yollarında rahatsız edici belirtilere yol açarlar. Bu belirtiler çoğunlukla iyi huylu prostat büyümesi (BPH) olarak bilinen bir hastalık olan prostatın büyümesinden kaynaklanır. BPH ürolojide en sık tanı konulan hastalıktır. İyi huylu prostat büyümesi 70'li yaşlardaki erkeklerin yaklaşık yarısında; daha ileri yaş grubundaki hastalardaysa yaklaşık %90 oranında Alt Üriner Sistem Semptomlarına (AÜSS) sebep olmaktadır.

BPH’a kronik bir inflamasyonun eşlik ettiği de belirtilmiştir.

Bu kronik inflamasyonun şiddeti ve süresi, BPH’da dokunun ne kadar büyüyeceğini belirleyen önemli bir etkendir.

BPH’nın prostat kanseri olmadığının bilinmesi önemlidir. BPH tedavi edilmediği durumda bile prostat kanserine dönüşmez. Ancak BPH ve prostat kanseri yaşla birlikte gelişebilir ve beraber görülebilir.

BPH Belirtileri:

Mesanede idrarının tutulmasını (depolama) etkileyebilir:

  • Normalden daha sık idrar yapma ihtiyacı
  • Gece idrar yapmak için uyanma ihtiyacı
  • Ani idrar yapma ihtiyacı ve bu ihtiyacın ertelenememesi
  • İstemsiz idrar kaçırma