Skip links

GAG

Bileşenler Miktar (2 Tablet) Miktar (4 Tablet) (2 Tablet)
Glukozamin sülfat 300 mg 600 mg
Kondroitin sülfat 300 mg 600 mg
MSM (Metilsülfonilmetan) 200 mg 400 mg
Sodyum hyaluronat 40 mg 80 mg
Kuersetin 120 mg 240 mg
Rutin 37,5 mg 75 mg

GAG ve Bileşenleri

GAG, doğal bileşenler ile mesane yüzeyindeki glikozaminoglikan tabakasının etkilendiği durumlarda tabakanın düzenlenmesi ve onarılması için geliştirilen bir gıda takviyesidir. Ayrıca Kuersetin+Rutinin kanıtlanmış antiinflamatuvar (inflamasyon-yangı baskılayıcı) etkisiyle mesane duvarı inflamasyonunu azaltmayı da destekler.

Kuersetin: Birçok farklı meyve ve sebzede bulunan ve özellikle antiinflamatuvar etkiye sahip olduğu yapılan klinik çalışmalarda gösterilen bitkisel bir içeriktir.

Glukozamin sülfat: Kıkırdaklarda bulunan ve glikozaminoglikanlar (GAG) olarak bilinen özel moleküllerin üretiminde vücudumuzun gereksinim duyduğu bir maddedir.

Kondroitin sülfat: Kondroitin sülfat kıkırdak, kemik ve tendonlar için en önemli maddelerden biri olmasının yanında, kan damarlarının ve idrar kesesinin yapısında da mevcut olup, anormal kan ve idrar akışının önlenmesine yardımcı olan bir bileşiktir.

MSM (Metilsülfonilmetan): Sinirlerden ağrı sinyallerinin geçişini engelleyerek doğal analjezik etki gösteren organik sülfür bileşiğidir. Güçlü antiinflamatuvar/antioksidan etkisi bulunduğundan inflamatuvar hastalık olan İnterstisyel sistit (ağrılı mesane sendromu) içinde kullanımı mümkündür. MSM ayrıca, İnterstisyel Sistit tedavisi için FDA tarafından onaylanmış Dimetilsülfoksit (DMSO) ilaç etkin maddesinin bir türevidir.

Sodyum hyaluronat (Hyaluronik asit): Glikozaminoglikan tabakasında ve bağ dokusunda bulunan başka bir doğal bileşendir. Dışarıdan takviye olarak desteklenmesi glikozaminoglikan tabakasının onarım sürecinde faydalı olabilir.

Rutin: GAG içerisinde kuersetinin vücutta emilini arttıran bir maddedir. Rutin, kuersetinle birlikte bulunduğunda inflamatuvar hastalıklar üzerinde güçlü olumlu etkilere sahiptir. İnterstisyel sistit de kronik bir inflamatuvar hastalık olduğundan bu kombinasyon formülde yer almaktadır. Aynı zamanda tek başına da antiinflamatuvar bir etkinliğe sahiptir.

GAG Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Mesane iç yüzeyini kaplayan GAG tabakası nedir ve ne işe yarar?

Mesane iç yüzeyini kaplayan GAG (glikozaminoglikan) tabakası, mesane duvarının idrarın zararlı maddelerine karşı bir bariyer görevi görür. Bu tabaka, idrardaki üre, kalsiyum gibi maddelerin mesane duvarına zarar vermesini engeller ve böylece mesane sağlığının korunmasına yardımcı olur.

GAG tabakası, esas olarak kondroitin sülfat ve sodyum hyaluronattan (hyaluronik asit) oluşur. Bu bileşenler, mesane duvarını koruyucu bir jel tabakası oluşturarak, idrarın zararlı bileşenlerinin mesane duvarına ulaşmasını engeller.

Mesane iç yüzeyindeki GAG tabakasındaki defektler, mesane mukozasında yapılan çeşitli işlemler (teşhis, tedavi vb.) sonucunda ortaya çıkabilir. Ayrıca, bu tabakadaki bozulmalar Mesane Ağrısı Sendromu (İnterstisyel sistit), aşırı aktif mesane, kronik sistit, radyasyon sistiti, hemorajik sistit, diğer sistit formları ve prostatit gibi çeşitli ürolojik durumlarda da görülebilir.

 

GAG tabakasındaki defektlerin tedavisinde, bu tabakayı oluşturan bileşenlerin (kondroitin sülfat ve sodyum hyaluronat) dışarıdan takviye edilmesi yoluyla onarılması ve güçlendirilmesi hedeflenir. Bu şekilde mesane duvarı korunarak, ilgili semptomların ve ağrının azaltılması amaçlanır. Tedavi yöntemi, hastalığın türüne ve şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve hekim tarafından belirlenir.

GAG, glikozaminoglikan tabakasının düzenlenmesi ve onarılması amacıyla geliştirilmiş bir gıda takviyesidir. Özellikle İnterstisyel Sistit (IC) gibi kronik enflamatuar mesane hastalıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu web sitesi, web deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır.
Home
Account
Cart
Search