Skip links

Urocit-K®

 
Etken Madde Miktarı (1 Tablet) için
Potasyum Sitrat 10 mEq
Yardımcı maddeler: Karnauba mumu ve magnezyum stearat.

ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI ve Urocit-K (POTASYUM SİTRAT)

Taş hastalığı sık tekrarlaması ve yüksek insidansı nedeniyle önemli bir sağlık sorunudur. Coğrafi yapı farklılıkları, ırk farklılıkları ve genetik yapıya bağlı olarak bazı toplumlarda daha sık görülmektedir. Türk toplumu da yukarıda belirtilen nedenlerle taş hastalığının sık görüldüğü toplumlardandır. Üriner sistem taşları böbreklerde veya üriner kanalda görülen sert oluşumlardır. İdrarda çözülemeyen ve atılamayan maddelerin zamanla kristalleşmesi ve birikmesi sonucu oluşur. Kalsiyum oksalat veya ürik asit gibi maddeler idrar içerisinde normalde beklenenden daha yüksek yoğunlukta bulunursa böbrek taşı oluşur. Bu maddeler kristaller halinde böbrekte çökelebilir ve zaman içerisinde büyüyerek böbrek taşını meydana getirir. Taşlar yer değiştirerek veya idrar kanallarından aşağıya doğru hareket ederek vücuttan atılabilir. Ancak idrar kanalının herhangi bir bölümünde takılarak idrar akışına engel oluşturan taşlar genellikle korkulan, şiddetli tipik böbrek ağrısına yol açar.
UROCIT-K 10 mEq bir açık sarı renkli, wax matrix kontrollü salım tablettir. 1080 mg potasyum sitrat ihtiva eder. Potasyum sitrat, böbreklerde ürik asit ve kalsiyum taşları oluşumunu önleme tedavisinde kullanılır.

Böbrek Taşı Oluşumu ve Urocit-K Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Böbrek Taşı Oluşumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?

A- Anatomik Anormallikler
Üreter Darlıklar

 • Up Darlıkları (Böbrek Çıkımı Darlığı)
 • Üretrosel(üreter-mesane bileşim yerinde, üreter-mesane mukozasından oluşan ve mesane içine sarkan kesedir. Mesaneye idrar akımını güçleştirdiği gibi, mesaneden idrar çıkışına da engel olabilir. Gelişim kusuru olup, sıklıkla çift toplayıcı-boşaltıcı sistemle birlikte görülür)
 • Üretral Darlıklar
 • At Nalı Böbrek

B-Çevresel Faktörler

 • Beslenme Özellikleri
 • Sıvı Alımı
 • Kalsiyumdan Zengin
 • Gıdalarla Beslenme
 • Gut Hastalığı
 • İklim Ve Coğrafya
 • Özelikleri

C- Genetik Faktörler

 • Günümüzde taş hastalığı görülme sıklığı ülke coğrafyasına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişmekle beraber yaklaşık %2-5 arasındadır. En sık görülme oranı 20-40 yaştır. Erkeklerde kadınlardan 3 kat fazla gözlenir.

1.Yıl %10
5.Yıl %35
10.yıl%50

 

Kalsiyum okzalat, fosfat veya her ikisi%70-80
Strüvit (Enfeksiyon)%10-15
Ürik Asit%5-10
Sistin%1

Diğer (Ksantin, Silikat, İndinavir, Tiramteren)

%1

Taş hastalıkları için birçok medikal, cerrahi tedavi seçeneği mevcuttur. Taşın boyutu, yapısı; hastanın yaşı, sağlık durumuna göre en doğru tedavi seçeneği tercih edilir.

Düzenli potasyum sitrat kullanımı böbrek taşı oluşumunda önleyici role sahiptir. Potasyum sitrat idrar alkalizörü olarak çalışarak böbrek taşlarının oluşmadan önlenmesini sağlamaktadır.

Strüvit taşları dışındaki tüm taş çeşitlerinde etkinlik göstermektedir.

Potasyum Sitrat idrarı alkali hale getirerek asidik ortamda oluşabilecek böbrek taşlarını önler. Sitratın kalsiyum ile birleşmesi sayesinde kalsiyum taşlarının oluşmasını engeller. Kalsiyum okzalat (CaOx) taşının oluşması için öncelikle kalsiyum ve okzalat iyonlarına gerek vardır. Kristalizasyon için iki iyon çiftinin bir araya gelerek CaOx tuzunu oluşturması gereklidir. Kristalizasyon ancak ortamdaki iyon çiftleri belli bir yoğunluğun üzerine çıktığında başlayabilir. Belli bir yoğunluğun üzerinde oluşmuş iyon çiftlerinin bir araya gelmesi (nükleasyon) taşın oluşması için ilk aşamadır. Ancak nükleasyon taşın oluşması için yeterli değildir. Oluşan nükleusların da bir araya gelerek agregasyonu gereklidir. Sonunda taş, agregatların üst üste veya başka agregatlar üzerinde birikmesiyle oluşur. Ancak sitrat ortamda ise CaOx iyon çiftinin oluşmasını engelleyecek şekilde bağlanabilir. Bu nükleasyon ve agregasyon oluşumunu engelleyici etki gösterir. Sitratın bu şekilde bağlanması nükleasyon ve agregasyon oluşumunu engelleyici etki gösterir. Sitratın biraraya gelip taşı oluşturacak agregatların üzerine bağlanarak agregatların biraraya gelmesini veya agregat üzerinde nükleasyon olarak büyümeyi engeller. Sitrat bu inhibitör etkiyle taş oluşumunu engeller.

OKSALAT MİKTARINI AZALTIN
Oksalattan zengin besinler: Ispanak, Domates, Hardal, Pazı, Çilek, Çikolata, Tatlı Patates, Fındık, Fıstık
SODYUMU AZALTIN
Soydumdan zengin besinler:
Sofra Tuzu, Paketlenmiş Hazır Gıdalar, Katkı Içeren Gıdalar, Fast Food, Şarküteri, Salata Sosları, Soya Sosu, Turşu Suyu, Cips, Zeytinler
HAYVANSAL PROTEİNLERİ SINIRLAYIN
Kalsiyumdan zengin besinler: Kırmızı Et, Beyaz Et, Sakatat, Yumurta, Kabuklu Deniz Ürünleri, Süt Ürünleri
YETERLİ KALSİYUM ALIN
Kalsiyumdan zengin besinler: Peynir, Badem, Fındık, Fıstık, Soya Fasülyesi, Yeşil Sebzeler, Yoğurt
YETERLİ SIVI ALIN
Günde En Az 2.0 Lt Su Içilmesi Önerilir. Çay, Kahve ve Alkolden Uzak Durulması Önerilir.

UROCIT-K 10 mEq nedir ve ne için kullanılır?

UROCIT-K 10 mEq bir açık sarı renkli, wax matrix kontrollü salım tablettir. 1080 mg potasyum
sitrat ihtiva eder. Potasyum sitrat, böbreklerde ürik asit ve kalsiyum taşları oluşumunu önleme
tedavisinde kullanılır.

UROCIT-K’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Bir nedenle, daha önceden kandaki potasyum düzeyiniz yüksekse veya buna yatkınlığınız varsa, kandaki potasyum düzeyinde ek bir artış söz konusu olabilir. Böyle bir durum varsa doktorunuza bu durumu söyleyiniz. UROCIT-K, kandaki potasyum düzeylerinde ek bir artışa neden olarak kalbin durmasına yol açabilir. Bu nedenle, eğer daha önceden potasyum düzeyleriniz yüksekse veya buna yatkınlığınız varsa, bu ilacı kullanmayınız. Böyle bir durum varsa doktorunuza bu durumu söyleyiniz. Yüksek potasyum düzeyi yatkınlığına neden olabilecek koşullar arasında şunlar bulunur: kronik böbrek yetmezliği, kontrol edilmeyen şeker hastalığı, akut su kaybı, koşulları uygun olmayan bireyler. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı
kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek
veya düşük doz kullanmayınız.
ağır fiziksel egzersiz yapmaları durumu, böbrek üstü bezi yetersizliği, ağır doku hasarı veya
potasyum tutan (triamteren, spironolakton veya amilorid gibi) ilaçların kullanılması. UROCIT–K,
mide boşalmasında gecikmeden şikayet eden, yemek borusunda baskılanma, barsak tıkanması
veya daralması şikayetleri olan veya antikolinerjik ilaçlarla tedavi alanlar gibi mide-barsak
kanalında tablet geçişini durduracak veya geciktirecek bir sebebi olan hastalarda
kullanılmamalıdır. UROCIT-K tedavisi ülsere neden olabileceğinden, peptik ülser hastalarında
kullanılmaz.
UROCIT-K, idrar yolunda aktif enfeksiyon durumunda da kullanılmaz. İdrar yolunuzda bir sorun
varsa doktorunuza bildiriniz.
Böbrek işlevlerinizde yetersizlik varsa, bu ilacı kullanmayınız, durumu doktorunuza bildiriniz.

UROCIT-K’yı, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Vücudunuzun potasyum atma mekanizması iyi çalışmıyorsa, potasyum birikimi ve bunun sonunda
kalp durması olabilir. Bu nedenle, böbrek yetmezliğiniz veya kalp yetmezliğiniz varsa, bu durumu
doktorunuza bildirmeli ve bu ilacı kullanmamalısınız.
UROCIT-K, triamteren, spironolakton veya amilorid gibi idrara çıkmayı arttıran ilaçlarla
kullanılmamalıdır. Bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.
Doktorunuz, düzenli olarak serum potasyum tayini yapılmasını önerecektir. Özellikle kalp
rahatsızlığınız, böbreklerinizde bir sorun veya asidoz varsa, asit-baz dengesi, diğer serum
elektrolit seviyeleri, elektrokardiyogram ve klinik durumunuz doktorunuz tarafından izlenmelidir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza
danışınız.

UROCIT-K’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Mide-barsak tahrişine bağlı şikayetleri önlemek için tabletler yemeklerle birlikte alınabilir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
UROCIT-K hamile bir kadına verildiğinde anne karnındaki bebeğe zararlı etkileri olup
olmayacağı bilinmemektedir. UROCIT-K’yı, sadece, doktorunuz kesinlikle ihtiyaç görürse doktor
kontrolünde kullanınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emziren anneler UROCIT-K’yı sadece doktor tavsiyesi ile kullanmalıdır.
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımını etkilediğine dair bir bilgi bulunmamaktadır.
UROCIT-K’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Tabletler, uyarı gerektiren bir yardımcı madde içermemektedir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:
UROCIT-K’yı triamteren, spironolakton veya amilorid gibi ilaçlarla birlikte kullanmayınız.
Antikolinerjikler adı verilen ilaç grubu gibi mide-barsaktan geçişi yavaşlatan ve süresini uzatan
ilaçlar, mide-barsak kanalında ülser ve kanama riskini arttırabilir.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
UROCIT-K alırken, yüksek düzeyde tuz içeren gıdalardan ve yemeklere tuz ilavesinden kaçınınız,
fazla miktarda sıvı alınız. Günlük idrar miktarı en az 2 litre olmalıdır.
Doktorunuz, dört ayda bir serum elektrolitleri (sodyum, potasyum, klorür ve karbon dioksit),
serum kreatinin ve tam kan sayımı testlerini yaptırmanızı isteyebilir. Potasyum düzeyi yüksek ise,
kan hematokrit veya hemoglobinin değerlerinde önemli bir düşüş varsa tedavi kesilmelidir.
Uygulama yolu ve metodu
İlacı doktorunuzun önerilerine göre kullanınız. Tabletleri kırmadan, emmeden veya çiğnemeden
bütün olarak yutunuz. Tableti yutarken zorlanıyorsanız veya tablet boğazına yapışıyorsa
doktorunuza danışınız.
Değişik yaş grupları
Çocuklarda kullanım: Çocuklarda kullanımı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır
Yaşlılarda kullanım: Böbrek yetmezliğiniz, miyokard hasarı veya kalp yetmezliğiniz varsa, bu
ilacı kullanmayınız, durumu doktorunuza bildiriniz.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği: Kronik böbrek yetmezliğiniz varsa, durumunuzu doktorunuza bildiriniz.
Eğer UROCIT-K’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla UROCIT-K kullandıysanız
UROCIT-K’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
UROCIT-K’yı kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Potasyum Sitrat idrarı alkali hale getirerek asidik ortamda oluşabilecek böbrek taşlarını önler. Sitratın kalsiyum ile birleşmesi sayesinde kalsiyum taşlarının oluşmasını engeller. Kalsiyum okzalat (CaOx) taşının oluşması için öncelikle kalsiyum ve okzalat iyonlarına gerek vardır. Kristalizasyon için iki iyon çiftinin bir araya gelerek CaOx tuzunu oluşturması gereklidir. Kristalizasyon ancak ortamdaki iyon çiftleri belli bir yoğunluğun üzerine çıktığında başlayabilir. Belli bir yoğunluğun üzerinde oluşmuş iyon çiftlerinin bir araya gelmesi (nükleasyon) taşın oluşması için ilk aşamadır. Ancak nükleasyon taşın oluşması için yeterli değildir. Oluşan nükleusların da bir araya gelerek agregasyonu gereklidir. Sonunda taş, agregatların üst üste veya başka agregatlar üzerinde birikmesiyle oluşur. Ancak sitrat ortamda ise CaOx iyon çiftinin oluşmasını engelleyecek şekilde bağlanabilir. Bu nükleasyon ve agregasyon oluşumunu engelleyici etki gösterir. Sitratın bu şekilde bağlanması nükleasyon ve agregasyon oluşumunu engelleyici etki gösterir. Sitratın biraraya gelip taşı oluşturacak agregatların üzerine bağlanarak agregatların biraraya gelmesini veya agregat üzerinde nükleasyon olarak büyümeyi engeller. Sitrat bu inhibitör etkiyle taş oluşumunu engeller.

UROCIT-K ile tedavi sonlandığında herhangi bir etki oluşması beklenmez.

Tüm ilaçlar gibi UROCIT-K’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir. Ancak bunlar herkeste görülmez.
Aşağıdakilerden biri olursa, UROCIT-K’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Bu ilacı kullanırken şiddetli kusma, karın ağrısı veya mide-barsak kanaması olursa UROCIT-K’yı
derhal kesiniz ve doktorunuza başvurunuz. Bu belirtiler barsak delinmesi veya tıkanmasını
gösterebilir. Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan
etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en
yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz
• Ağız, yüz, dudak ve dilde şişme
• Nefes darlığı
• Kaşıntı
• Ciltte kızarıklık
Eğer bu belirtiler sizde varsa UROCIT-K’ya ciddi alerjiniz var demektir.
Bu ilacının kullanılması sırasında olağandışı bir durum nedeni ile bir endişeniz olursa durumu
hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastaneye başvurunuz.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz
UROCIT-K tedavisi sırasında karın ağrısı, kusma, diyare, yavaş barsak hareketleri ve bulantı gibi
mide-barsak şikayetleri görülebilir. Bu durumlar, mide-barsak kanalının tahrişine bağlıdır, dozun
azaltılması ile veya tabletlerin yemekle birlikte alınması ile azaltılabilir. Dışkıda bozulmamış
matriksle karşılaşılabilir. Bu normal bir durumdur.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız,
doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda
hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri
www.titck.gov.tr sitesinde yer alan ‘İlaç Yan Etki Bildirimi’ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314
00 08 yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne
bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği
hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

UROCIT-K’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, nemsiz bir ortamda, sıkıca kapatılmış kendi kabında
saklayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca belirtilen toplama sistemine veriniz.

Bu web sitesi, web deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır.
Home
Account
Cart
Search