Skip links

İdiyopatik Kadın ve Erkek İnfertilitesi

İDİYOPATİK ERKEK İNFERTİLİTESİ

İDİYOPATİK ERKEK İNFERTİLİTESİ Hastada mevcut olan anormal semen analizini açıklayabilecek bir neden bulunamamasına idiyopatik infertilite denmektedir ve oksidatif stresin de idiyopatik infertilitenin nedenleri arasında kabul edilebileceği öne sürülmektedir.

4Canlı metabolizmasında sürekli olarak meydana gelen oksidasyon tepkimeleri sırasında serbest oksijen radikalleri oluşmaktadır.2 Antioksidanlar, serbest oksijen radikallerinin (SOR) vücutta oluşturabileceği hasarı önlemek amacıyla hem vücutta bulunan hem de dışarıdan alınması gereken bileşiklerdir. SOR’ların vücuda verdiği hasardan en çok etkilenen hücre gruplarından biri de sperm hücreleridir.

· Artan seminal oksidatif stres seviyeleri, sperm plazma membranının lipid peroksidasyonu ve sperm metabolizmasının, hareketliliğinin ve döllenme kapasitesinin bozulmasını içeren farklı mekanizmalar yoluyla sperm disfonksiyonuyla ilişkilendirilmiştir.1 Bundan dolayı antioksidanların sperm canlılığı, hareketliliği ve morfolojisi üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.

Oksidatif stresin sperm kromatinin bütünlüğünü etkilediği ve yüksek sıklıkta tek ve çift DNA iplik kırılmalarına neden olduğu gösterilmiştir.3 Dolayısıyla antioksidanlar DNA kırılmaları ve sperm kromatin bütünlüğünü korunmasına katkı sağlar. Zeucit Takviye Edici Gıda 8 güçlü antioksidanı bir arada içerir. (Koenzim Q10,selenyum, vitamin E, vitamin C, folik asit, astaksantin, L-arjinin, L-karnitin) Glikoz içermez. En güçlü antioksidan olan astaksantin ile fark yaratır. E vitamini ve Selenyumu bir arada içermesi sebebiyle, bu maddelerin sinerjik etkisinden yararlanılır. Antioksidan özelliğiyle oksidatif stresi azaltarak, hücre ve dokularda serbest radikallerin vereceği zararı önler. Zeucit içerisinde bulunan koenzim Q10 çözünürlüğünün az olması sebebiyle takviye olarak alındığında biyoyararlanımı oldukça düşüktür. Bu sebeple Zeucit içinde koenzim Q10, siklodekstrin ile kompleks halde bulunmaktadır. Yapılan çalışmalara göre bu patentli formül, normal koenzim Q10’e göre biyoyararlanımı 18 kat artırmıştır.

Buna göre 8 mg koenzim Q10 komplesinin etkisi 144 mg’a denk gelmektedir. Bitkisel kapsül formunda oluşturulmuştur. Günde 1 kapsül yemeklerle birlikte kullanımı önerilir. İstenilen etkinin alınabilmesi için minimum 3-6 ay antioksidan takviyelerinin kullanımı önerilmektedir.5 Sonraki aşamalarda hasta tetkiklerle tekrar değerlendirilir.

Zeucit Yararları

1- Koenzim Q10 (Ubikinon) (8 mg x18)13

Sperm sayısı ve motilitesinin gelişimini destekler.

2- Selenyum (75 µg)8-9

Sperm sayısının, hareketliliğinin ve şeklinin desteklenmesinde yardımcıdır. E vitamini ile antioksidan etki bakımından sinerjik etki gösterir.

3- Vitamin E (15 mg)10-11

Spermin hareketliliğinin artmasını ve seminal sıvıdaki serbest oksijen radikallerinin azalmasını destekler.

4- Vitamin C (200 mg)12

Sperm DNA fragmantasyonu ve hasarının azaltılmasını destekler.

5- Folik Asit (0,4 mg)14

Sperm miktarının ve şeklinin düzelmesini destekler ve yardımcı üreme tekniklerinin başarısının artmasına yardımcı olur.

6- Astaksantin (4 mg)15-16

Sperm hücresinde kaliteyi yükseltmeyi ve sperm fonksiyonlarında iyileşmeyi destekler.

7- L-Arjinin (150 mg)

Sperm hareketinin ve metabolizmasının desteklenmesinde yardımcıdır.

8- L-Karnitin (167,5 mg)6-7

Sperm miktarının, hareketliliğinin ve canlılığının desteklenmesinde yardımcıdır.

İDİYOPATİK KADIN İNFERTİLİTESİ VE ZEUCIT

1- Koenzim Q10 (Ubikinon) (8 mg x18)

Yumurta olgunlaşması ve embriyo kalitesini artırarak destek olur. Serbest radikal kaynaklı hasara karşı korumaya yardımcı olur.

2- Selenyum (75 µg)

Serbest radikalleri azaltır. Vücuttaki antioksidan enzimlerin artırılmasına yardımcı olur.

3- Vitamin E (15 mg)

Selenyum ve C vitamini ile sinerjistik etki oluşturarak, antioksidan etkiyi güçlendirir. Gebelik oranının artırılmasında destek olur.

4- Vitamin C (200 mg)

C vitamini miktarı, gebe kalma oranı, olgun yumurta miktarı ile ilişkili olabilir. Kadınlarda gebe kalma süresini kısalttığı belirtilmiştir.

5- Folik Asit (0,4 mg)

DNA sentezinde önemli bir rol oynar. Gebelik için geçen süreyi kısalttığı çalışmalarla gösterilmiştir.

6- L-Arjinin (150 mg)

Kan akışını iyileştirerek servikal mukus üretimine katkıda bulunur.

7- L-Karnitin (167,5 mg)

Yumurta büyümesi, yumurta olgunlaşması ve embriyo gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Yumurtaya girerek enerji üretimini artırır.

Bu web sitesi, web deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır.
Home
Account
Cart
Search