Skip links

İdrar Yolu Enfeksiyonu

İdrar Yolu Enfeksiyonu (İYE)

Normal şartlarda üriner (boşaltım) sisteminde mikroorganizma bulunmamaktadır. Bağırsak bakterileri (enterik bakteriler), üretraya (idrarın atıldığı kanala) temas etmeleri halinde buraya tutunup çoğalarak enfeksiyona sebep olur. Bu bölgeden ilerleyerek mesaneye gelir ve mesane iltihabına (sistit) neden olurlar. Enfeksiyon tedavi edilmemesi durumunda üriner sisteme yayılarak daha ciddi problemelere yol açabilir.

İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Bunun temel sebebi kadınlarda üretranın erkeklere oranla daha kısa olmasıdır. Genital temizliğin doğru yapılmaması, genital florayı bozacak hijyen ürünlerin kullanılması riski arttırırken, cinsel olarak aktif ve menapoz döneminde olan kadınlarda da İYE görülme olasılığı fazladır. Genç ve cinsel yönden aktif kadınları da sık etkilemektedir.

İdrar yolu enfeksiyonuna genellikle E. Coli olarak bilinen bakteri ve türleri neden olur. Bu bakterilerde özel bazı uzantılar bulunur. Bu uzantılar sayesinde bakteriler ilgili yere tutunabilmektedir. Yapışma/tutunma ise enfeksiyon oluşumunun ilk basamağını oluşturur.

İdrar Yolu Enfeksiyonu'nun başlıca belirtileri;

İdrar yaparken yanma ve ağrı (Dizüri), Artan idrar sıklığı, Bulanık idrar ve Bazen idrarda kan (hematüri) gözükebilir bulunur.

İYE belirtileri, kişinin yaşam kalitesi üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Tekrarlayan İYE tedavisi için antibiyotikler bu enfeksiyonları kontrol etmek için sıklıkla tercih edilse bile genellikle neden olan bakteri tespit edilmeden antibiyotiklerin reçete edilmesi ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı, bakterilerde gelişen antibiyotik direncine önemli derece katkıda bulunur.

İdrar Yolu Enfeksiyonu ve Sistinon İlişkisi

Sistinon, idrar yolu enfeksiyonunda semptomları hafifletmek, idrar yolu enfeksiyonu için profilaktik (koruyucu) olarak ve kateterizasyon (sonda vb.) işlemlerden sonra görülen idrar yolu enfeksiyonlarında kullanılabilen takviye edici bir gıdadır.
Sadece Cranberry (Turna yemişi) içeriği ile değil idrar yolu enfeksiyonunda farklı bir yolla etki gösteren çok güçlü doğal bir antiinflamatuvar (inflamasyon-yangı baskılayıcı) olan Kuersetin bulundurur.

Sistinon Bileşenleri:


Cranberry (Turna yemişi/Kızılcık): Turna yemişi uzun yıllardır geleneksel olarak idrar yolu enfeksiyonunda sıklıkla kullanılmaktadır. Meyvelerinde yüksek oranda C vitamini içerir. Bakterilerin üriner mukozaya yapışmasını engelleme potansiyeli bulunur.

Proantosiyanidin (PAC): Önemli olan Cranberry içerisinde bulunan proantosiyanidin (PAC) denilen bileşenin miktarıdır. Yapılan çalışmalarda günlük alınması gereken miktar min. 72 mg olarak belirtilmiştir.

D-mannoz: Bir şeker bileşeni olan D-mannoz, bakterilerin enfeksiyon oluşturmasının önüne geçmeyi hedefleyen bir başka ajandır.

Kuersetin: Birçok farklı meyve ve sebzede bulunan ve özellikle antiinflamatuvar etkiye sahip olduğu yapılan klinik çalışmalarda gösterilen bitkisel bir içeriktir.

Vitamin C: Antioksidan özelliği ile bilinen C vitamini, antibakteriyel etkinliği ile dikkat çeker ve turna yemişinin saklama koşullarından etkilenmemesini sağlar.

Sistinon’un önerilen günlük kullanımı yemeklerle birlikte 1-2 tablettir.

Sistinon Bileşenler:


Bileşenler Miktar (1 Tablet) Miktar (2 Tablet)
D-mannoz 250 mg 500 mg
Kuersetin 60 mg (76 mg) 120 mg
C vitamini 12 mg 24 mg

Bu web sitesi, web deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır.
Home
Account
Cart
Search