Skip links

Elmiron

Etken Madde Miktarı (1 Tablet) için
Pentosan polisülfat 100mg
Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, kolloidal anhidr silika

Mesane Ağrısı Sendromu/İnterstisyel Sistit ve Elmiron

Elmiron, Kronik Sistit olarak bilinen Ağrılı Mesane Sendromu veya Mesane Ağrı Sendromu tedavisinde kullanılır. İnterstisyel Sistit (IC), üriner enfeksiyon olmadığı halde tekrarlayıcı abdominal ve pelvik huzursuzluk veya ağrıya neden olabilen kronik enflamatuar bir hastalıktır.
Etkin madde pentosan polisülfat sodyum, mesanenin iç yüzeyini kaplayan GAG (glukozaminoglikan) tabakasını taklit ederek ve güçlendirerek çalışır. Bu, mesanenin zararlı maddelere karşı daha dirençli olmasını sağlar ve enflamasyonu azaltır. IC ile ilişkili ağrı ve huzursuzluğu hafifletmeye yardımcı olabilir. Mesane duvarının korunması, tahriş edici maddelerin mesane duvarına nüfuz etmesini engelleyerek ağrının azalmasına katkıda bulunur. Ayrıca mesanenin tahriş edici maddelere karşı korunmasına yardımcı olarak, idrar sıklığını ve aciliyetini azaltabilir.

Mesane Ağrısı Sendromu/İnterstisyel Sistit ve Elmiron Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Mesane Ağrısı Sendromu/İnterstisyel Sistit’in belirtileri nelerdir?
  • Dizüri (İdrara çıkma sırasında yanma ve ağrı oluşması durumu),
  • Abdominal ve pelvik huzursuzluk,
  • Artmış mesane basınç hissi,
  • Mesane ve pelvik bölgelerde hassasiyet ve yoğun ağrı,
  • Ağrı genelde menstruasyon sırasında daha da artar ve cinsel ilişki sırasında ve sonrasında yoğunlaşabilir.
  • Ağrının ayrıca mesane dolumu ile arttığı ve mesane boşalmasını takiben rahatladığı bilinmektedir.
  • Artmış idrar sıklığı ve sıkışıklığı veya bunların kombinasyonundan oluşmaktadır.

Burada sıklıktan kasıt, normalden daha sık idrara çıkma ihtiyacı olmasıdır. Normalde bir kişi ortalama günde en fazla yedi kez idrara çıkar ve tuvaleti kullanmak için gece kalkmak zorunda değildir. İnterstisyel sistit hastası genellikle hem gündüz hem de gece ve sık sık idrara çıkmak ister. Bu sıklık arttıkça, giderek ani sıkışma hissine yol açar.
Ani sıkışma yaygın bir İnterstisyel sistit belirtisidir. Bazı hastalar hemen idrar yaptıktan sonra bile asla kaybolmayan sabit bir idrar yapma dürtüsü hissederler. Bazıları ise bu dürtüyü o kadar hissetmeyebilir.
İnterstisyel sistit hastalarının mesaneleri doldukça mesane ağrısı kötüleşebilir. Bazı İnterstisyel sistit hastaları mesanenin yanı sıra diğer alanlarda da ağrı hissederler. Ağrı üretrada, alt karın ,bel arkası veya pelvik veya perineal bölgede hissedebilir. Kadınlar vulva veya vajina içinde ve erkekler ise skrotum, testis veya peniste ağrı hissedebilirler. Ağrı sürekli ya da aralıklı olabilir.

Bazı insanların belirtileri belirli gıdalar veya içecekler ile (genellikle asidik) daha kötü hale gelir.
Birçok hasta da (fiziksel veya zihinsel stres) stresli olduklarında belirtilerin daha kötü olduğunu ifade ederler.
Semptomlar adet döngüsü ile değişebilir. Menstruasyon döneminde artan ağrı atakları görülebilir.
İnterstisyel sistit hastalığı görülen erkekler de kadınlar da cinsel aktivitede zorluklar yaşayabilirler. Mesane vajinanın tam önünde olduğundan kadınlar ilişki sırasında ağrı çekebilir. Erkekler de ağrılı orgazm veya sonraki gün ağrı hissedilebilir.

Mesane Ağrısı Sendromu’nda (MAS/İS) tanı koymak, başvuru şikâyetlerindeki farklılıklar ve kesin tanı kriterlerinin olmaması nedeniyle oldukça güçtür.
Hastanın öyküsünün dikkatle alınması. (Hastanın hikayesinde önemli noktalar: ağrının karakteri, tetikleyici faktörler, genellikle asidik kaynaklı diyet)
Kronik pelvik ağrıya neden olabilecek başka patolojilerin dışlanması,
İdrar analizi ve gerektiğinde idrar kültürü ile değerlendirme
Sistoskopi aracılığı ile mesane iç yüzeyinin görüntülenmesi genellikle yardımcı bir tanı yöntemi olarak kullanılmaktadır. Literatür ve kılavuzlardan yola çıkarak oluşan genel kanıya göre, glomerülasyon tespit edilmesi tanı için şart değildir.

Yapılan araştırmalarda ve IC teşhisi konulan hastalarda ortak en sık rastlanan durum mesane mukozasındaki glikozaminoglikan tabakasında oluşan açıklıklar, defektler, lezyonlar sonucu idrarın yarattığı rahatsızlık ve ağrı hissi olmuştur.
Mesane mukozasını kaplayan glikozaminoglikan tabakası, mesane duvarının idrara karşı geçirgenliğini engelleyen epitelyal bir bariyerin oluşmasını sağlar. Bu bariyer idrardaki üre ve kalsiyum gibi maddelerin mesane duvarına hasar vermesini engeller. Hastalığın en önemli semptomu olan ağrının da idrardaki maddelerden kaynaklandığı düşünülür.

Hastalık ortalama 40 yaş civarında başlamakla beraber, hastaların %25’i 30 yaşının altındadır. Yapılan çalışmalar IC hastalığının çok yaygın olduğunu ve kadınların nerdeyse %20’sinde görülebildiğini göstermektedir. Kadın/erkek oranı yaklaşık 10:1 dir.

Ağrılı mesane sendromu için genelde mesane ağrısı, ani ve sık idrara çıkma gibi semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olmak için birçok mevcut tedavi seçeneği kullanılmaktadır. Bunlardan en etikililerinden biri pentosan tedavisidir.En sık yapılan hata pentosan tedavisi sırasında yanıt alınamadığı durumda tedaviyi bırakmak veya yine tedavi sırasında belirtilerde iyileşme gözlenmesine güvenerek tedaviyi bırakmaktır. Pentosan tedavisi gören hastalar en az 3 ya da 6 ay, doktor kontrolünde hiç sekteye uğratmadan ilacı kullanmaya devam etmelidir. Aksi takdirde tedavi tamamlanmamış olabilir.

Mesaneyi tahriş edebilecek gıdalardan kaçınmak;
İnterstisyel sistiti kötüleştirebilecek belirli faaliyetler veya gerilimlerden kaçınmak.
İnterstisyel sistiti etkileyen belirli gıdalar veya faaliyetler, değişik hastalar için farklıdır, bu yüzden, her kişinin kendi bireysel planını oluşturması gerekecektir.
İlaç tedavisinden en iyi şekilde yanıt alabilmek için hastaların diyetine ve idrar alkalizasyonuna dikkat etmesi gerekmektedir. Asidik yiyecek ve içecekler idrarı asidik hale getirmektedir. Bu sebeple mesane iç yüzeyindeki irritasyondan dolayı ağrı hissi artmaktadır. İlaç tedavisi ile birlikte hastaların bu parametrelere dikkat etmesi iyileşmenin daha hızlı ve etkili olmasına katkı sağlamaktadır.

Sistit tedavisinde PPS (Pentosan Polisülfat Sodyum)’un yeri nedir?

Avrupa üroloji derneğinin yayınladığı kılavuzlara göre kanıt düzeyi 1a ve öneri derecesi “güçlü” olan tek oral ajan Pentosan Polisülfattır.
IC endikasyonu ile FDA (Food And Drug Administration) tarafından 1996 yılında onaylanmış dünyadaki tek oral ilaçtır.
PPS, AMS (Ağrılı Mesane Sendromu) için şimdiye kadar önerilen tedavi seçenekleri içinde üzerinde en çok çalışılan tedavidir.

ELMİRON, 100 mg pentosan polisülfat sodyum içeren beyaz, opak, renkte kapsül
şeklinde sunulmuştur. Her bir kutu 100 kapsül içerir. ELMİRON, interstisyel sistit (ağrılı mesane sendromu; sık idrara çıkma ve pelvis diye tabir edilen leğen kemiklerinin sardığı boşluk içinde devamlı hissedilen ağrı ve rahatsızlık hissi) tedavisinde kullanılır.

ELMİRON’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• Eğer pentosan polisülfat sodyuma, bağlı bileşiklere ya da diğer bileşenlerden herhangi
birisine alerjiniz varsa ELMİRON’u kullanmayınız.
ELMİRON’u, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer,
• Kumarin antikoagülanlar (pıhtı oluşmasıyla ilgili hastalıklarda pıhtının önlenmesi ve
oluşmuş olanın büyümemesi amacıyla kullanılan pıhtılaşmayı önleyici ilaç), heparin
(ameliyat sırasında ya da sonrasında oluşabilecek tehlikeli kan pıhtılarını önlemek ve
pıhtı oluşma riskinin arttığı çeşitli kalp, akciğer ve dolaşım sistemi hastalıklarını denetim
altında tutmak için kullanılan pıhtılaşma engelleyici ilaç), tPA (kalp krizine neden olan
bir koroner arterdeki bir kan pıhtısını çözebilen “pıhtı eritici” ilaç), streptokinaz
(plazminojeni plazmine dönüştürerek kanın pıhtılaşmasını engelleyen ve mevcut pıhtıyı
çözen bir enzim), yüksek doz aspirin ya da ibuprofen (artrit, grip belirtilerini azaltmak ve
ağrı kesici olarak kullanılan ilaç) gibi antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi alıyorsanız
• Gastrointestinal lezyonlar (sindirim yolunuzdaki yaralar), anevrizma (kan damarlarınızda balon şeklinde çıkıntılar) ya da divertikül (bağırsağınızın iç yüzeyini çevreleyen kaslarda küçük çıkıntılar) gibi hastalıklara bağlı olarak yüksek kanama riskiniz varsa
• Ameliyat olacaksanız
• Hamileyseniz ya da emziriyorsanız
• Herhangi bir karaciğer probleminiz varsa
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.
ELMİRON’un yiyecek ve içecek ile kullanılması
Yemeklerden 1 saat önce ya da yemekten 2 saat sonra su ile birlikte alınmalıdır.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
Eğer hamile iseniz ya da hamile kalmayı düşünüyorsanız ELMİRON ile tedaviye başlamadan önce doktorunuza bunu söyleyiniz.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bu ilacın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç insan sütüne geçebildiği için emziren annelerin ELMİRON uygulanacaksa dikkatli olması önerilmektedir.

ELMİRON zayıf antikoagülan (kan inceltici) olduğu için eğer varfarin, yüksek doz aspirin ve nonsteriodal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) gibi (örneğin ibuprofen) başka bir antikoagülan tedavi alıyorsanız doktorunuz ya da eczacınıza bildiriniz.
Bu uyarının belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
ELMİRON günde 3 defa 1 kapsül şeklinde uygulanır.
Eğer 3 ay sonra durumunuzda iyileşme görülmezse ya da durumunuz kötüleşirse doktorunuzu bilgilendiriniz.
Uygulama yolu ve metodu:
ELMİRON sadece ağızdan kullanım içindir.
Kapsül yemeklerden 1 saat önce ya da yemeklerden 2 saat sonra su ile birlikte alınır.
Doktorunuz ELMİRON ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.
Değişik yaş grupları
Çocuklarda kullanımı
16 yaş altı çocuklar ve ergenlerde güvenliliği ve etkililiği ile ilgili veri bulunmamaktadır.
Yaşlılarda kullanımı
Yaşlılarda kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.
Özel kullanım durumları
Özel kullanım durumu yoktur.
Eğer ELMİRON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla ELMİRON kullandıysanız
ELMİRON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
ELMİRON’u kullanmayı unutursanız:
İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.
Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sonraki dozun saati yaklaşmış ise,
unuttuğunuz dozu atlayınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
ELMİRON ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Bulunmamaktadır.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
ELMİRON günde 3 defa 1 kapsül şeklinde uygulanır.
Eğer 3 ay sonra durumunuzda iyileşme görülmezse ya da durumunuz kötüleşirse doktorunuzu bilgilendiriniz.
Uygulama yolu ve metodu:
ELMİRON sadece ağızdan kullanım içindir.
Kapsül yemeklerden 1 saat önce ya da yemeklerden 2 saat sonra su ile birlikte alınır.
Doktorunuz ELMİRON ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.
Değişik yaş grupları
Çocuklarda kullanımı
16 yaş altı çocuklar ve ergenlerde güvenliliği ve etkililiği ile ilgili veri bulunmamaktadır.
Yaşlılarda kullanımı
Yaşlılarda kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.
Özel kullanım durumları
Özel kullanım durumu yoktur.
Eğer ELMİRON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla ELMİRON kullandıysanız
ELMİRON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
ELMİRON’u kullanmayı unutursanız:
İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.
Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sonraki dozun saati yaklaşmış ise,
unuttuğunuz dozu atlayınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
ELMİRON ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Bulunmamaktadır.

ELMİRON’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25˚C altındaki oda sıcaklığında, kuru yerde, ışıktan korunarak saklanmalıdır. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ELMİRON’u kullanmayınız. Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik 7 / 7 Bakanlığınca belirtilen toplama sistemine veriniz.

KAYNAKÇA

1. Hanno, P. M.: Bladder Pain Syndrome (Interstitial Cystitis) and Related Disorders. In: Campbell-Walsh Urology, 11 ed. Edited by A. J. Wein, L. R. Kavoussi, A. W. Partin et al.: Elsevier, vol. 1, pp. 334-370, 2016

2. Malde, S., Palmisani, S., Al-Kaisy, A. et al.: Guideline of guidelines: bladder pain syndrome. BJU Int, 122: 729, 2018

3. Hanno, P., Dinis, P., Lin, A. et al.: Bladder Pain Syndrome. In: Incontinence. Edited by P. Abrams, L. Cardozo, S. Khoury et al. Bristol UK: International Incontinece Society, pp. 1581-1650, 2013

4. Oravisto, K. J.: Epidemiology of interstitial cystitis. Ann Chir Gynaecol Fenn, 64: 75, 1975

5. Clemens, J. Q., Meenan, R. T., O’Keeffe Rosetti, M. C. et al.: Prevalence of interstitial cystitis symptoms in a managed care population. J Urol, 174: 576, 2005

6. Bade, J., Ishizuka, O., Yoshida, M.: Future research needs for the definition/diagnosis of interstitial cystitis. Int J Urol, 10 Suppl: S31, 2003

7. Toren, P. J., & Norman, R. W. (2005). Cyclophosphamide induced hemorrhagic cystitis successfully treated with pentosanpolysulphate. The Journal of urology.

8. Clemens JQ et al, Prevalence of interstitial cystitis symptomsin a managed care population. J Urol 2005; 174:576–580.

9. https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-asiri-aktif-mesane-sendromu-36319.html

10. Wu EQ et al, Interstitial cystitis cost, treatment and co-morbidities in an employed population. Pharmacoeconomics 2006; 24(1): 55-65.

11. Parsons CL et al, Increased prevalence of interstitial cystitis: previously unrecognized urologic and gynecologiccases identified using a new symptom questionnaire and intravesical potassium sensitivity. Urology 2002; 60(4):573-8.

12. Koziol JA. Epidemiology of interstitial cystitis. Urol Clin North Am. 1994; 21(1):7-20.

13. Koziol JA et al, The natural history of interstitial cystitis: a survey of 374 patients. J Urol. 1993; 149(3):465-9.

14. J Barkin. Interstitial cystitis: The great imposter Epidemiology, etiology, diagnosis and management. J Sex Reprod Med2003; 3(2):57-64.

15. J. Curtis Nickel. Interstitial cystitis Etiology, diagnosis, and treatment. Canadian Family Physician 2000; 46: 2440-50

16. Koziol JA et al, The natural history of interstitial cystitis: a survey of 374 patients. J Urol. 1993; 149(3):465-9.

17. Forrest JB. Epidemiology and quality of life. J Reprod Med 2006; 51(Suppl): 227-33.

18. Michael YL et al, Quality of life among women with interstitial cystitis. J Urol 2000; 164: 423-27.

19. Henderson LJ. Diagnosis, treatment, and lifestyle changes of interstitial cystitis. AORN J. 2000; 71(3): 525- 538.

20. Digestive and Kidney Diseases. US Government Publishing Office, Washington, pp 283–316, NIH Publication No. 04-5512

21. Wu EQ et al.Interstitial cystitis cost, treatment and co-morbidities in an employed population. Pharmacoeconomics 2006; 24(1): 55-65.

22. Al-Zahrani et al Long-term efficacy and tolerability of pentosan polysulphate sodium in the treatment of bladder pain syndrome. Can Urol Assoc J 2011;5(2):113-8.

Bu web sitesi, web deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır.
Home
Account
Cart
Search