Skip links

Precoxin

Etken Madde 1ml için
Lidokain Hidroklorür 115,5 mg
Yardımcı maddeler: Polietilen glikol 400, propilen glikol, klorheksidin diglukonat lavanta esansı, saf su.

Precoxin ve Bileşenleri

Precoxin %10 Sprey’in etkin maddesi lidokain hidroklorürdür. Lidokain, genellikle lokal anestezik olarak kullanılan bir maddedir ve sinir uçlarında sinyallerinin iletilmesini bloke ederek etki gösterir. Bu özelliği sayesinde, lidokain içeren Precoxin Sprey, erkek cinsel organı üzerine topikal olarak uygulandığında, bölgedeki duyarlılığı geçici olarak azaltır. Bu durum, erken boşalmanın yavaşlatılmasına yardımcı olur ve cinsel ilişki süresinin uzamasına olanak tanır.
Lidokain, sodyum kanallarını bloke ederek sinir hücrelerinin ağrı sinyallerini iletememesini sağlar. Bu, cinsel organın yüzeyindeki duyarlılığın azalmasına ve böylece erken boşalmanın önlenmesine veya geciktirilmesine yardımcı olur. Lidokain hidroklorür, Precoxin Sprey formülasyonunda %10 konsantrasyonda bulunur ve bu, ürünün etkili bir şekilde çalışmasını sağlayan optimal bir konsantrasyondur. Kullanımı kolay olan bu sprey, doğrudan cinsel organın belirli bölgelerine uygulanabilir ve hızlı bir şekilde emilir, ancak etkisi geçicidir ve yalnızca uygulandığı süre boyunca devam eder.

Precoxin ve Erken Boşalma Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Prematüre Ejakülasyon (Erken boşalma) nedir?

Prematüre ejakülasyon, seksüel aktivite esnasında, arzu edilen zamandan önce ejakülasyon ve orgazmın meydana geldiği, oldukça sık rastlanılan seksüel disfonksiyonlarından biridir. “Prematür ejakülasyon” ve “ejakülasyo precox” gibi isimlerle adlandırılmaktadır.

Tüm dünyada 18-70 yaş arasındaki erkeklerin % 22,7′sini ve dolayısıyla aynı oranda çifti etkileyen bir hastalıktır.
Yaştan bağımsız olarak, dünya genelinde yaklaşık her 5 erkekten 1’ini etkiler. Türkiye’de de yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre hastalığın gözlenme oranı %20 olarak bulunmuştur.
Prematüre ejakülasyon 60 yaş altında erkeklerde en yaygın gözlemlenen cinsel fonksiyon bozukluklarından biri olmakla birlikte, erkek hastalıkları arasında tanı ve tedavi düzeyi en düşükler arasında yer almaktadır.
Erkeklerde cinsel yanıt 4 aşamadan oluşan bir fiziksel değişiklikler döngüsü olarak tanımlanmıştır:
istek, uyarılma, orgazm (boşalma), tatmin
Erkeklerdeki cinsel fonksiyon bozukluğu genellikle cinsel yanıt döngüsünün ilk 3 aşamasından birinde veya daha fazlasında ortaya çıkar. Erken boşalma önceleri sadece psikolojik bir rahatsızlık olarak düşünülse de günümüzde hastalığın etyolojisinin birçok nedene bağlı olduğu bilinmektedir.

Erken boşalma te edavisinde davranış terapileri ve ilaç tedavileri kullanılmaktadır. Tedavi türü kişiye ve partnerine uygun olarak seçilmelidir.

Prematüre ejakülasyonun bir hastalık olduğu ve doktor tarafından önerilen ilaçlarla tedavi edilebileceği; bunun için internet sitelerinde karşılaşılan ürünlerin sağlık açısından zararlı olacağı unutulmamalıdır.

Erken boşalma tedavisinde kullanılan sprey formunda ki tek reçeteli ilaç Prexocin olarak bilinmektedir. Prexocin, erken boşalma problemini tıbbi yöntemlerle ortadan kaldırır ve cinsel anksiyete bozukluğu tedavisine yardımcı olur.

PRECOXİN etkin madde olarak lidokain hidroklorür içermektedir. Beyaz renkte lavanta kokulu bir spreydir. Erkeklerde geçici olarak erken boşalmayı yavaşlatmak için kullanılır. 40 ml’lik sprey şeklinde hazırlanmıştır.

PRECOXİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
• PRECOXİN ve amid tipi anesteziklere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
• Spreyin sürüleceği yerde enfeksiyon varsa ve enfeksiyon tedavi edilmiyorsa,
• Hastanede değilseniz ve düzensiz kalp atışı için ilaç (amiodaron veya sotalol gibi)
alıyorsanız bu ürünü kullanmayınız.

PRECOXİN ’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer:
• Bakterilerin kana karıştığı şiddetli enfeksiyon (sepsis) geçiriyorsanız veya ilacın
uygulandığı bölgedeki mukoza ciddi olarak hasar görmüş ise. Bu durumda ani emilim
riski olabileceğinden, PRECOXİN uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
• Bilinen bir ilaç alerjiniz varsa. PRECOXİN kullanırken dikkatli olunuz. Paraaminobenzoik asit türevlerine (prokain, tetrakain, benzokain gibi) alerjisi olan hastalarda
lidokaine karşı duyarlılık görülmemiştir.
• PRECOXİN’i etkili ve güvenli kullanabilmeniz uygun dozla ilgilidir. Mümkün olduğu
kadar küçük dozlar kullanmanız önerilir. Özellikle yaşlı hastalarda, çocuklarda ve açık
yara uygulamalarında bu hususa dikkat ediniz.
• Ciddi kalp rahatsızlığınız varsa,
• Özellikle geniş deri yüzeylerine ve bilhassa da oklüzyon (kapalı pansuman) altında
uygulandığında kalp ritm bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüme yol
açabilmektedir.
• PRECOXİN’in gözle temasından kaçınınız. Gözde tahriş gözlenmiş olup ayrıca koruyucu
reflekslerin kaybı nedeniyle kornea tahrişi ve potansiyel aşınma olasılığı da vardır. Gözle
temas gerçekleştiği takdirde gözünüzü derhal su veya tuzlu su ile yıkayınız ve duyu geri
gelinceye kadar gözünüzü koruyunuz.
• Düzensiz kalp atışınızın tedavisi için amiodaron ile tedavi ediliyorsanız. Bu durumda,
yakın gözlem altında tutulmalısınız ve elektrokardiyogramınızın çekilmesi
düşünülmelidir.
• Spreyin uygulanacağı bölgede enfeksiyonunuz varsa. Bu sizin için geçerliyse, doktorunuz
PRECOXİN ile birlikte başka bir ilacı kullanmanızı isteyebilir.
• Kötü huylu tümörünüzün olmadığı PRECOXİN tedavisinden önce belirlenmelidir.
3/7
• PRECOXİN, kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobinin yapısını oluşturan
maddenin sentez bozukluğundan dolayı ortaya çıkan, ataklar halinde gelen ve birçok
organ sistemini etkileyen hastalığı (porfiri) olan hastalarda sadece daha güvenli bir
alternatif ise verilmelidir. Uygun önlemler savunmasız hastalar için alınmalıdır.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen
doktorunuza danışınız.

PRECOXİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
PRECOXİN ağız yolu ile alınmadığı için aç ya da tok kullanılabilir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
PRECOXİN, partneriniz gebe ise kullanılmaz.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Lidokain anne sütüne az miktarda geçmektedir. Partneriniz emziriyorsa PRECOXİN’in
laktasyonda kullanılması önerilmemektedir.
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.
PRECOXİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
PRECOXİN içeriğinde bulunan propilen glikol nedeni ile ciltte irritasyona neden olabilir.

Aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında lidokainin emilmesine bağlı olarak etkileşim
görülebilir;
• Propranolol (Hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç): Lidokainin plasma klirensinde
azalmaya neden olabilir.
• Simetidin (Peptik ülser tedavisinde kullanılan bir ilaç): Lidokain plasma klirensinde
azalmaya neden olur.
• Antiaritmik ürünler (Kalp ritm bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar): Lidokain
toksisitesinde artışa neden olur.
4/7
• Fenitoin ve barbitüratlar (Epilepsi yani sara hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar )
Lidokainin plazma düzeyinde düşmeye neden olur.
Belirtilen etkileşimler uzun süreli ve tekrarlayan yüksek dozlarda kullanımlarda
görülebilmektedir.
Önerilen dozlarda uygulandığında, klinik bakımdan önemli herhangi bir etkileşim
bildirilmemiştir.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza ve eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
PRECOXİN Sprey, yalnızca haricen kullanım için tasarlanmıştır.
Erkek genital derisinde lokal anestezik etki oluşturmak için cinsel ilişkiden 10 dakika önce
uygulanır.
Uygulama yolu ve metodu:
Doktorunuz başka bir şekilde tavsiye etmediyse aşağıda tarif edildiği şekilde kullanabilirsiniz.
Penisin baş ve gövde kısmına 1-2 sprey spreyleme yapılarak başlanabilir. 6 kezden fazla
spreyleme yapılmamalıdır. Penis derisinden tamamen absorbe olana kadar uygulanan sprey
ovulur. Cinsel ilişkiden sonra yıkanmalıdır. . Doktora danışmadan ürün 3 aydan fazla bir süre
kullanılmamalıdır.
Değişik Yaş Grupları
Çocuklarda Kullanımı:
Çocuklara uygulanmaz.
Yaşlılar:
Yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir bilgi yoktur. Ancak yaşlı hastaların kullanması tavsiye
edilmemektedir.
5/7
Özel kullanım durumları:
Karaciğer yetmezliği:
Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz var ise bu durumu doktorunuza bildiriniz. Böbrek yetmezliği
durumunda ilacınızın dozunda bir değişiklik yapılması gerekmemektedir, ancak bu durumu da
doktorunuza bildiriniz.
Eğer PRECOXİN’in, etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla PRECOXİN kullandıysanız:
PRECOXİN topikal yolla kullanılır. Yanlışlıkla ve çok miktarda kullanılması ya da yanlışlıkla
yutulması halinde hasta kusturulmalı veya mide yıkanmalıdır. Semptomatik destekleyici
tedavi uygulanır.
PRECOXİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.

PRECOXİN’i kullanmayı bıraktığınızda hiçbir etki ile karşılaşmanız beklenmez. Eğer bazı
etkiler olduğundan şüpheleniyorsanız doktorunuza danışınız.

Tüm ilaçlar gibi, PRECOXİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan
etkiler ortaya çıkabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, PRECOXİN’i kullanmayı durdurunuz ve derhal
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz
• Yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişlik (yutkunma güçlüğüne neden olabilir)
• El, ayak ve ayak bileğinizde aniden meydana gelen ciddi şişme
• Zor nefes alma
• Ciltte küçük kabarcıklara birlikte görülebilen ciddi kaşıntı
Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise, sizin PRECOXİN’e karşı
ciddi alerjiniz var demektir.
Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
PRECOXİN’in yan etkileri diğer amid tipi lokal anesteziklerin yan etkilerine benzerdir. Bu
yan etkiler genellikle doza bağımlıdır ve yüksek dozda uygulama veya ilacın gerekenden hızlı
6/7
emilmesi durumunda kana geçen miktarının artmasına bağlı olarak görülebilir. Bunun yanında
aşırı duyarlılık, idiosenkrazi (nedeni bilinmeyen duyarlılık reaksiyonları) ve tolerans
azalmasına bağlı yan etkiler de oluşabilir. Ciddi yan etkiler genellikle tüm vücudu etkiler
(sistemik). Bu yan etkiler arasında sinirlilik, baş dönmesi, görme bozuklukları, titreme, nöbet
(konvülsiyon) sayılabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:
• Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
• Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
• Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
• Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
• Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
• Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Yaygın olmayan: Uzun dönem bölgesel kullanım sonrası aşırı duyarlılık oluşabilir.
Yaygın: Ciltte tahriş, kızarıklık, kaşıntı veya döküntü
Kazara gözle temasından sonra korneada tahriş gözlenmiştir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda
hekiminiz, eczacınız vaya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri
www.tick.gov.tr sitesinde yer alan ‘İlaç yan etkile bildirimi) ikonuna tıklayarak ya da 0 800
314 00 08 yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne
bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliği
hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

PRECOXİN’i çocukların göremeyeceği veya erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında
saklayınız.
25ºC’nin altındaki oda sıcaklıklarında ve orijinal ambalajında saklayınız.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik
7/7
Bakanlığınca belirtilen toplama sistemine veriniz.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PRECOXİN’i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PRECOXİN’i kullanmayınız.

Bu web sitesi, web deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır.
Home
Account
Cart
Search